Reedukačný terapeutický camp 2023

V letných mesiacoch júl, august 2023 organizujeme REEDUKAČNÝ TERAPEUTICKÝ CAMP pre deti vo veku 5 – 11 rokov.

Otvorené sú 4  termíny:
17. – 21. 7. 2023
24. – 28. 7. 2023
7. – 11. 8. 2023
14. – 18. 8. 2023

Reedukačný terapeutický camp zahŕňa 20 vyučovacích hodín (4 vyučovacie hodiny denne) v skupine do 6 detí. Vzdelávanie bude realizované od 8-00 do 12:00, skupinovou aj individuálnou formou , prostredníctvom zážitkového vzdelávania.
Týždenný program bude zameraný na rozvoj individuálnych potrieb každého dieťaťa podľa diagnostických záverov zo psychologických a špeciálnopedagogických správ. Program bude obsahovať aj nácvik sociálnych zručností v rámci sociálnej dynamiky účastníkov campu.

Terapeutický camp bude obsahovať rozvoj:

 • Sluchovej, zrakovej a hmatovej pozornosti
 • Sluchového, zrakového a taktilno – kinestetického vnímania
 • Sluchovej a zrakovej pamäte
 • Prepájanie sluchových, zrakových a hmatových vnemov
 • Vnímanie časovej postupnosti
 • Nácvik sociálnych zručností v skupine

Pred účasťou na campe možná parciálna diagnostika deficitov čiastkových funkcií aby sme vedeli účastníkovi campu nadstaviť reedukačný program na mieru (60 € za vyšetrenie). Vyšetrenie je potrebné realizovať minimálne 10 dní pred turnusom.

Po campe individuálna poradenská konzultácia (55 min) rodiča s terapeutom, ohľadne výstupov z týždenného campu v cene.

Pitný režim a ovocie k dispozícii, desiatu si je potrebné priniesť.

Cena REEDUKAČNÉHO TERAPEUTICKÉHO CAMPU je 450 €. Cenu prosíme uhradiť po záväznej prihláške týždeň pred nástupom na camp na číslo účtu Centra Psyché: SK0411000000002925908626, do poznámky uviesť meno dieťaťa a CAMP.

Záväzné objednávanie bude čoskoro sprístupnené tu cez prihlasovací formulár

Pre záväzné objednanie prosím vyplňte tento prihlasovací formulár  Máte záujem o úvodnú diagnostiku? (60 €)

  Vyberte prosím preferovaný termín campu  Pre bližšie informácie o priebehu campu nás môžete kontaktovať prostredníctvom mailu: info@centrumpsyche.sk alebo telefonicky na tel. č. +421 915 156 800. Objednávka neznamená automatické prijatie dieťaťa na camp. Deti budú rozdelené podľa veku (5r. – 7r., 8r – 11r.) a obsadenosti turnusov. Následne budú rodičia kontaktovaní zamestnancom Centra Psyché.