Reedukačný terapeutický camp 2024

V letnom mesiaci júl 2024 organizujeme REEDUKAČNÝ TERAPEUTICKÝ CAMP pre deti vo veku 5 – 11 rokov.

Miesto: Centrum Psyché, Leškova 3A, Bratislava

Otvorené sú 4  termíny:
1.7. – 5.7. 2024
8.7. – 12.7. 2024
15.7. – 19.7. 2024
22.7. – 26.7. 2024

Reedukačný terapeutický camp zahŕňa 20 vyučovacích hodín (4 vyučovacie hodiny denne) v skupine do 6 detí. Vzdelávanie bude realizované od 8-00 do 12:00, skupinovou aj individuálnou formou , prostredníctvom zážitkového vzdelávania.
Týždenný program bude zameraný na rozvoj individuálnych potrieb každého dieťaťa podľa diagnostických záverov zo psychologických a špeciálnopedagogických správ. Program bude obsahovať aj nácvik sociálnych zručností v rámci sociálnej dynamiky účastníkov campu.

Terapeutický camp bude obsahovať rozvoj:

 • Sluchovej, zrakovej a hmatovej pozornosti
 • Sluchového, zrakového a taktilno – kinestetického vnímania
 • Sluchovej a zrakovej pamäte
 • Prepájanie sluchových, zrakových a hmatových vnemov
 • Vnímanie časovej postupnosti
 • Nácvik sociálnych zručností v skupine

Pred účasťou na campe možná parciálna diagnostika deficitov čiastkových funkcií aby sme vedeli účastníkovi campu nadstaviť reedukačný program na mieru (60e za vyšetrenie). Vyšetrenie je potrebné realizovať minimálne 10 dní pred turnusom.
Po campe individuálna poradenská konzultácia (55min) rodiča s terapeutom, ohľadne výstupov z týždenného campu v cene.
Pitný režim a ovocie k dispozícii, desiatu si je potrebné priniesť.
Cena REEDUKAČNÉHO TERAPEUTICKÉHO CAMPU je 450 €. Cenu prosíme uhradiť po záväznej prihláške týždeň pred nástupom na camp na číslo účtu Centra Psyché: SK0411000000002925908626, do poznámky uviesť meno dieťaťa a CAMP.
Záväzné objednávanie cez prihlasovací formulár:

Záväzné objednávanie bude čoskoro sprístupnené tu cez prihlasovací formulár

Pre záväzné objednanie prosím vyplňte tento prihlasovací formulár  Máte záujem o úvodnú diagnostiku? (60 €)

  Vyberte prosím preferovaný termín campu  Pre bližšie informácie o priebehu campu nás môžete kontaktovať prostredníctvom mailu: info@centrumpsyche.sk alebo telefonicky na tel. č.: +421 915 156 800.
  Objednávka neznamená automatické prijatie dieťaťa na camp. Deti budú rozdelené podľa veku (5 r. – 7 r., 8 r. – 11 r.) a obsadenosti turnusov. Následne budú rodičia kontaktovaní zamestnancom Centra Psyché.