ikony-kreslene-33

Pedopsychiatria

Komplexná pedopsychiatrická starostlivosť o deti a mladistvých do 18 roku.

Vyšetrenia realizujeme pre potreby lekára, alebo lekára špecialistu, na žiadosť rodičov alebo v prípade vlastného záujmu. Nepotrebujete mať výmenný lístok.

Cenník 2022

Cenník služieb pre rok 2022. Ambulancia nie je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní, všetky služby sú na priamu platbu.

Vstupné pedopsychiatrické vyšetrenie (90 min.) 150 €
Kontrolné pedopsychiatrické vyšetrenie, sledovanie efektu liečby (30-40 min.) 50 €
Telefonická konzultácia, poradenstvo (každých začatých 10 min.) 10 €
E-mailová konzultácia, poradenstvo (podľa rozsahu) 10-30 €
Vyhotovenie písomnej lekárskej správy (správa na žiadosť zákonného zástupcu pacienta a/alebo pre ďalšieho lekára či špecialistu alebo inštitúcie (Posudková komisia Sociálnej poisťovne, súd, ÚPSVaR, škola a pod.) 100 €
Vystavenie duplikátu správy, osvedčenia 10 €
Vystavenie potvrdenia, ospravedlnenia či odporučenia intervencií pre školu 10-30 €
Storno za zrušené dohodnuté stretnutie (menej ako 48 h) plná suma