Kontakt

info@centrumpsyche.sk
+421 915 156 800

Objednajte sa

Výber voľného termínu a online objednávka.

 

Objednať

Firemné údaje

Centrum Psyché s.r.o.
Tešedíkova 56
841 06 Bratislava

IČO: 47602881
DIČ: 2024005687
Číslo účtu: SK0411000000002925908626

Od Novembra 2022 príjmame aj bezhotovostné platby

Psychoterapia (psychologické poradenstvo)

Meno Kontakt Zameranie Ambulancie
Mgr. Nela Szászová +421 944 242 485
szaszova@centrumpsyche.sk
Deti i dospelí Leškova 3
Gbelská 8
Mgr. Lýdia Blaho +421 944 325 769
blaho@centrumpsyche.sk
Deti i dospelí Leškova 3
Mgr. Zuzana Palenčárová +421 907 331 401
palencarova@centrumpsyche.sk
Deti i dospelí Leškova 3
Mgr. Jana Záchejová +421 908 837 148
zachejova@centrumpsyche.sk
Deti i dospelí Gbelská 8
MUDr. Petra Slašťanová slastanova@centrumpsyche.sk Deti Leškova 3
Mgr. Jana Pauková +421 918 515 494
paukova@centrumpsyche.sk
Dospelí Leškova 3
Gbelská 8

Klinicko-psychologické služby

Meno Kontakt Zameranie Ambulancie
Mgr. Zuzana Palenčárová +421 907 331 401
palencarova@centrumpsyche.sk
Deti i dospelí Leškova 3
Mgr. Nela Szászová +421 944 242 485
szaszova@centrumpsyche.sk
Deti i dospelí Leškova 3
Gbelská 8
Mgr. Lýdia Blaho +421 944 325 769
blaho@centrumpsyche.sk
Deti i dospelí Leškova 3
Mgr. Jana Záchejová +421 908 837 148
zachejova@centrumpsyche.sk
Deti Gbelská 8

Pedopsychiatrické služby

Meno Kontakt Zameranie Ambulancie
MUDr. Martina Paulinyová, PhD. paulinyova@centrumpsyche.sk Deti Leškova 3

Špeciálnopedagogické služby

Meno Kontakt Zameranie Ambulancie
Mgr. Ondrej Kobliška +421 908 982 689
kobliska@centrumpsyche.sk
Deti Leškova 3
Gbelská 8

Ambulancia Staré mesto – Leškova

Leškova 3/A, 811 04 Bratislava
3. poschodie
Možnosť plateného parkovania pred budovou.

Vchod
Platené parkovisko

Ambulantné hodiny – Leškova 3/A – Ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie

Pondelok 09:00-12:00 / 13:00-17:00
Utorok 09:00-12:00 / 13:00-16:00
Streda 08:00-12:00 / 13:00-15:00
Štvrtok 09:00-12:00 / 13:00-18:00
Piatok 09:00-12:00

Ambulantné hodiny – Leškova 3/A – Ambulancia detskej psychiatrie

Streda 15:00-17:00
MUDr. Martina Paulinyová, PhD.

Ambulancia Záhorská Bystrica

Gbelská 8
841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica
Nachádzame sa v Zdravotnom stredisku

Ambulantné hodiny – Gbelská 8

Pondelok 08:00-12:00 / 13:00-16:00
Mgr. Nela Szászová
Utorok 09:00-12:00 / 13:00-17:00
Mgr. Nela Szászová
Streda 08:00-12:00 / 13:00-16:00
Mgr. Jana Záchejová
Štvrtok 09:00-12:00 / 13:00-16:00
Mgr. Jana Záchejová
Piatok 08:00-12:00
Mgr. Jana Záchejová

Pacientov príjmame len na vopred dohodnuté termíny.
Poskytujeme možnosť dištančného poradenstva a psychoterapie.