Centrum Psyché vzniklo ako súkromná ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie so zameraním na deti a adolescentov pod pôvodným menom Junior Psyche. Medzičasom sme sa rozrástli a tvoríme tím odborníkov. Poskytujeme komplexné služby v oblasti klinicko-psychologickej činnosti, certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia, pedopsychiatrii a špeciálnopedagogickej činnosti. Centrum Psyché má za cieľ poskytovať profesionálne a komplexné služby pre deti, dospievajúcich a rodinu.

Deti a dospievajúci

Deti a dospievajúci

Poskytujeme psychologické a psychoterapeutické služby pre deti už od najútlejšieho veku až po dospievajúcich a rodinu.

Dospelí

Dospelí

Poskytujeme psychologické a psychoterapeutické služby pre dospelých a páry.

Objednajte sa

Objednajte sa

Vyberte si voľný termín.