Veľmi si vážime Váš záujem o naše psychoterapeutické služby. Žiaľ, aktuálne sú naše kapacity naplnené a pozastavujeme nové objednávky až do odvolania. Ďakujeme za pochopenie.

V Centrum Psyché  tvoríme tím odborníkov z rôznych oblastí v starostlivosti o duševné zdravie. Poskytujeme komplexné služby v oblasti klinicko-psychologickej činnosti, certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia, pedopsychiatrii, špeciálnopedagogickej činnosti a poradenskej činnosti. Venujeme sa aj výchovnovzdelávacej činnosti a supervízii v oblasti starostlivosti o duševné zdravie. Centrum Psyché má za cieľ poskytovať profesionálne a komplexné služby pre deti, dospievajúcich aj dospelých klientov.

Naše služby

Psychoterapia / poradenstvo

Psychoterapia

Pracujeme spoločne s klientom na cieľoch terapie v bezpečnom rámci a na základe úprimného záujmu terapeuta budovať vzťah. U detí využívame hru ako psychoterapeutický nástroj. S dospievajúcimi a dospelými je kontakt postavený na individuálnom rozhovore.

Pedopsychiatria

Pedopsychiatria

Komplexná pedopsychiatrická starostlivosť o deti a mladistvých do 18 roku. Vyšetrenia realizujeme pre potreby lekára, alebo lekára špecialistu, na žiadosť rodičov alebo v prípade vlastného záujmu. Nepotrebujete mať výmenný lístok.

Klinická psychológia

Klinická psychológia

Vyšetrenia realizujeme pre potreby lekára, alebo lekára špecialistu alebo v prípade vlastného záujmu. Nepotrebujete mať výmenný lístok.

Špeciálna pedagogika

Špeciálna pedagogika

Realizujeme špeciálnopedagogickú diagnostiku a následne naplánujeme cielené intervencie podľa individuálnych potrieb klienta.