Veľmi si vážime Váš záujem o naše psychoterapeutické služby. Žiaľ, aktuálne sú naše kapacity naplnené a pozastavujeme nové objednávky až do odvolania. Ďakujeme za pochopenie.

Centrum Psyché vzniklo ako súkromná ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie so zameraním na deti a adolescentov pod pôvodným menom Junior Psyche. Medzičasom sme sa rozrástli a tvoríme tím odborníkov. Poskytujeme komplexné služby v oblasti klinicko-psychologickej činnosti, certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia, pedopsychiatrii a špeciálnopedagogickej činnosti. Centrum Psyché má za cieľ poskytovať profesionálne a komplexné služby pre deti, dospievajúcich a rodinu.

Psychoterapia / poradenstvo

Psychoterapia

Pracujeme spoločne s klientom na cieľoch terapie v bezpečnom rámci a na základe úprimného záujmu terapeuta budovať vzťah. U detí využívame hru ako psychoterapeutický nástroj. S dospievajúcimi je kontakt postavený na individuálnom rozhovore.

Pedopsychiatria

Pedopsychiatria

Komplexná pedopsychiatrická starostlivosť o deti a mladistvých do 18 roku. Vyšetrenia realizujeme pre potreby lekára, alebo lekára špecialistu, na žiadosť rodičov alebo v prípade vlastného záujmu. Nepotrebujete mať výmenný lístok.

Klinická psychológia

Klinická psychológia

Vyšetrenia realizujeme pre potreby lekára, alebo lekára špecialistu, na žiadosť rodičov alebo v prípade vlastného záujmu. Nepotrebujete mať výmenný lístok.

Špeciálna pedagogika

Špeciálna pedagogika

Realizujeme špeciálnopedagogickú diagnostiku a následne naplánujeme cielené intervencie podľa individuálnych potrieb dieťaťa.