Objednajte si termín u našich odborníkov

Mgr. Zuzana Palenčárová
Klinická psychologička a psychoterapeutka, odborná garantka

+421 907 331 401
palencarova@centrumpsyche.sk

Venujem sa deťom, dospievajúcim i dospelým klientom.

Objednať sa  Mgr. Barbora Mohrová
  Psychologička, psychoterapeutka pod supervíziou, asistentka výživy

  +421 911 132 042
  mohrova@centrumpsyche.sk

  Venujem predovšetkým dospievajúcim a dospelým klientom.

  Objednať sa


   Mgr. Nela Szászová
   Psychologička, zapísaná v Zozname psychoterapeutov SR

   +421 944 242 485
   szaszova@centrumpsyche.sk

   Venujem sa deťom, dospievajúcim i dospelým klientom.

   Objednať sa    Mgr. Lýdia Blaho
    Psychologička, psychoterapeutka pod supervíziou

    +421 944 325 769
    blaho@centrumpsyche.sk

    Venujem sa deťom, dospievajúcim i dospelým klientom.

    Objednať sa     Čo treba vedieť o vyšetrení?

     Vyšetrenia realizujeme pre potreby lekára, alebo lekára špecialistu, na žiadosť rodičov alebo v prípade vlastného záujmu. Nepotrebujete mať výmenný lístok. Ideálne je prísť odpočinutý a v dobrom psychickom stave. Prosím ak nosíte okuliare na čítanie, prineste si ich so sebou. Môžete si priniesť aj niečo ľahké na jedenie, pitný režim je zabezpečený v ambulancii. Ak ste už absolvovali psychologické vyšetrenie v minulosti, alebo máte výsledky vyšetrení a nálezy, ktoré súvisia s dôvodom vyšetrenia u nás, prosím prineste ich so sebou k nahliadnutiu. Môžu pomôcť porozumeniu celkovému obrazu ťažkostí.

      

      

     Pred prvou návštevou

     Prijímame klientov po predchádzajúcom dohovore a na presný čas. K návšteve u nás nepotrebujete mať výmenný lístok. Môžeme sa stretnúť osobne, alebo v online priestore formou dištančného poradenstva a psychoterapie. Výsledkom prvého stretnutia by mala byť spoločná dohoda čo by malo byť cieľom našej spolupráce, za akých podmienok a ako často sa uvidíme.

     Online priestor

     • Naše služby poskytujeme prezenčnou aj dištančnou formou. Po dohode s klientom je možné sa stretnúť aj v online priestore.
     • Na mail Vám pošleme pozvánku do Zoom-u
     • pre Skype účet Centrum Psyché