Špeciálnopedagogické služby

Objednajte termín u nášho odborníka

Mgr. Ondrej Kobliška
Špeciálny pedagóg

Ambulancia Leškova 3/A, Bratislava
Ambulancia Gbelská 8, Bratislava – Záhorská Bystrica
+421 908 982 689
kobliska@centrumpsyche.sk

Venujem sa deťom, dospievajúcim i dospelým klientom.

Objednať sa
    Čo treba vedieť o vyšetrení?

    Ideálne je vyšetrenie absolvovať v doobedňajších hodinách, aby neboli výsledky diagnostiky ovplyvnené únavou dieťaťa. Pred vyšetrením by nemalo byť dieťa psychicky zaťažené, malo by byť odpočinuté.

    Vyšetrenia realizujeme pre potreby učiteľa, alebo iného odborníka, na žiadosť rodičov alebo v prípade vlastného záujmu. Nepotrebujete mať výmenný lístok.