Články a informácie

Na tomto mieste nájdete užitočné informácie, oznamy a články.
  Loading posts...
 • Video – O Gestalt terapii s deťmi a adolescentmi so Zuzanou Palenčárovou a Erikou Bílikovou

  O Gestalt terapii s deťmi a adolescentmi so Zuzanou Palenčárovou a Erikou Bílikovou
 • Video – Stabilizačné techniky

  Vzdelávací materiál Národného krízového klinického tímu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - manažment stresu kritických incidentov v súvislosti s núdzovým stavom (Covid-19)
 • Informácia o právach pacientov

  Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý pacient právo na: správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu podanie žiadosti o poskytnutie…
 • Tiesňové linky

  Spoločná tiesňová linka (IZS): 112
  Záchranná zdravotná služba: 155
  Polícia: 158
  Hasiči: 150
  Mestská polícia: 159

 • Prvá pomoc

  Nižšie nájdete PDF súbor na stiahnutie s podrobnými informáciami o prvej pomoci. Prvá pomoc (Súbor PDF, 2,4 MB)