Cenník služieb

Klinická psychológia a psychoterapia

Individuálna psychoterapia (45-50 min.) 60 €
Špeciálne formy psychoterapie (90 min.) 80 €
Psychologické poradenstvo, konzultácia, výchovné poradenstvo (do 30 min.) 40 €
Psychologické poradenstvo, konzultácia, výchovné poradenstvo (50 min.) 60 €
Pozorovanie dieťaťa v prirodzenom prostredí (Materská škola, základná škola, / 45-60 min.) od 80 €
Parciálna psychodiagnostika od 150 €
Komplexná psychodiagnostika
(v cene je samotné vyšetrenie bez ohľadu na počet hodín, písomná správa, konzultácia výsledkov)
300 €
vypracovanie písomnej správy z vyšetrenia 60 €
Vystavenie duplikátu správy, osvedčenia 15 €
Nácvik relaxácie (30 min.) 40 €
Individuálna supervízia pre pomáhajúce profesie 50 €
Cvičná psychoterapia 50 €
Storno za zrušené dohodnuté stretnutie (menej ako 24 h.) plná suma

Poradenská a výchovno-vzdelávacia činnosť

Individuálne poradenstvo v oblasti zdravého života (45-50 min) 60 €
Skupinové poradenstvo v oblasti zdravého života (45-50 min) 80 €
Poradenstvo, konzultácia v oblasti zdravého života (do 30 min) 40 €
Výchovno-vzdelávacia činnosť, vedenie seminárov, školení individuálna cena podľa obsahu a rozsahu hodín podľa dohody
Individuálna supervízia pre pomáhajúce profesie 50 €
Storno za zrušené dohodnuté stretnutie (menej ako 24 h.) plná suma

Špeciálna pedagogika

Diagnostika a prognostika špecifických porúch učenia (90min.) 150 €
Vypracovanie písomnej správy z vyšetrenia 50 €
Špeciálnopedagogické interencie (45min.) 50 €
Návrh odporúčaní pri vypracovaní individuálneho vzdelávacieho programu. ​od 50 €
Sledovanie dieťaťa v školskom prostredí, pomoc učiteľom modifikovať a redukovať učivo v súlade s individuálnymi potrebami dieťaťa. MŠ/ZŠ (45-60 min) od 80 €
Diagnostika pomocou EEG biofeedbacku vrátane vyhotovenia písomnej správy (90-120 min) 220 €
EEG biofeedback (60 min) 50 €
Vystavenie duplikátu správy, osvedčenia 15 €
Storno za zrušené dohodnuté stretnutie (menej ako 24 h.) plná suma

Pedopsychiatria

Vstupné pedopsychiatrické vyšetrenie (90 min.) 170 €
Kontrolné pedopsychiatrické vyšetrenie, sledovanie efektu liečby (30-40 min.) 60 €
Telefonická konzultácia, poradenstvo (každých začatých 10 min.) 10 €
E-mailová konzultácia, poradenstvo (podľa rozsahu) 10-30 €
Vvyhotovenie písomnej lekárskej správy z vyšetrenia (na žiadosť zákonného zástupcu, iného odborníka, alebo iných inštitúcií) 100 €
Vystavenie duplikátu správy, osvedčenia 15 €
Vystavenie potvrdenia, ospravedlnenia či odporučenia intervencií pre školu 15-30 €
Storno za zrušené dohodnuté stretnutie (menej ako 24 h) plná suma