Služby

 

Poskytujeme profesionálne a komplexné služby pre deti, dospievajúcich a dospelých v nasledujúcich oblastiach.

Psychoterapia / poradenstvo

Psychoterapia

Pracujeme spoločne s klientom na cieľoch terapie v bezpečnom rámci a na základe úprimného záujmu terapeuta budovať vzťah. U detí využívame hru ako terapeutický nástroj. S dospievajúcimi a dospelými je kontakt postavený na individuálnom rozhovore.

Pedopsychiatria

Pedopsychiatria

Komplexná pedopsychiatrická starostlivosť o deti a mladistvých do 18 roku. Vyšetrenia realizujeme pre potreby lekára, alebo lekára špecialistu, na žiadosť rodičov alebo v prípade vlastného záujmu. Nepotrebujete mať výmenný lístok.

Klinická psychológia

Klinická psychológia

Vyšetrenia realizujeme pre potreby lekára, alebo lekára špecialistu, na žiadosť rodičov alebo v prípade vlastného záujmu. Nepotrebujete mať výmenný lístok.

Špeciálna pedagogika

Špeciálna pedagogika

Realizujeme špeciálnopedagogickú diagnostiku a následne naplánujeme cielené intervencie podľa individuálnych potrieb klienta.