ikony-kreslene-33

Pedopsychiatria

Komplexná pedopsychiatrická starostlivosť o deti a mladistvých do 18 roku.

Vyšetrenia realizujeme pre potreby lekára, alebo lekára špecialistu, na žiadosť rodičov alebo v prípade vlastného záujmu. Nepotrebujete mať výmenný lístok.

Cenník

Ambulancia nie je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní, všetky služby sú na priamu platbu.

Vstupné pedopsychiatrické vyšetrenie (90 min.) 170 €
Kontrolné pedopsychiatrické vyšetrenie, sledovanie efektu liečby (30-40 min.) 60 €
Telefonická konzultácia, poradenstvo (každých začatých 10 min.) 10 €
E-mailová konzultácia, poradenstvo (podľa rozsahu) 10-30 €
Vvyhotovenie písomnej lekárskej správy z vyšetrenia (na žiadosť zákonného zástupcu, iného odborníka, alebo iných inštitúcií) 100 €
Vystavenie duplikátu správy, osvedčenia 15 €
Vystavenie potvrdenia, ospravedlnenia či odporučenia intervencií pre školu 15-30 €
Storno za zrušené dohodnuté stretnutie (menej ako 24 h) plná suma