Pedopsychiatrické služby

Objednajte si termín u našej odborníčky

MUDr. Martina Paulinyová, PhD.
Detská psychiatrička, odborná garantka

 Ambulancia Leškova 3/A, Bratislava
paulinyova@centrumpsyche.sk

Venujem sa predovšetkým liečbe detských a dospievajúcich pacientov s poruchami príjmu potravy.

Objednať sa

Pred objednaním na prvé vyšetrenie si prosím stiahnite a vyplňte nasledovné dotazníky a pridajte ich ako prílohu do formulára:
Dotazník pacienta (Súbor DOC, 70 KB)
Dotazník pre rodičov (Súbor DOC, 19 KB )
Dotazník porúch príjmu potravy pre pacientov (Súbor DOC, 20 KB)

Pred vyšetrením u pedopsychiatra je potrebné absolvovať vyšetrenie u Vášho pediatra a vylúčiť akútny stav s potrebou neodkladnej hospitalizácie. Odporúčame priniesť výsledky realizovaných laboratórnych odberov, nie starších ako 3 týždne: krvný obraz, základná biochémia, ionogram, výsledok vyšetrenia močového sedimentu, základné EKG.