ikony-kreslene-12

Klinická psychológia

Ponúkame klinicko-psychologické vyšetrenie u detí aj dospelých:

  • posúdenie intelektu, kognitívnych funkcií, osobnosti, emotivity, sociálnych kompetencií,
  • diferenciálnu diagnostiku psychických ťažkostí ako sú napríklad depresia, úzkosť, poruchy pamäte, či pozornosti, psychosomatické ťažkosti,
  • diagnostiku pripravenosti na zaškolenie, študijných predpokladov a predpokladov na výkon povolania.

Ako sa pripraviť na vyšetrenie

Vyšetrenia realizujeme pre potreby lekára, alebo lekára špecialistu, na žiadosť rodičov alebo v prípade vlastného záujmu. Na vyšetrenie nepotrebujete mať výmenný lístok. Ideálne je prísť odpočinutý a v dobrom psychickom stave. Prosím ak nosíte okuliare na čítanie, prineste si ich so sebou. Môžete si priniesť aj niečo ľahké na jedenie, pitný režim je zabezpečený v ambulancii. Ak ste už absolvovali psychologické vyšetrenie v minulosti, alebo máte výsledky vyšetrení a nálezy, ktoré súvisia s dôvodom vyšetrenia u nás, prosím prineste ich so sebou k nahliadnutiu. Môžu pomôcť porozumeniu celkovému obrazu ťažkostí.

Cenník 2022

Cenník služieb pre rok 2022. Ambulancia nie je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní, všetky služby sú na priamu platbu.

Psychologické poradenstvo, konzultácia, výchovné poradenstvo (50 min.) 60 €
Psychologické poradenstvo, konzultácia, výchovné poradenstvo (do 30 min.) 40 €
Pozorovanie dieťaťa v prirodzenom prostredí (Materská škola, základná škola, / 45-60 min.) od 80 €
Parciálna psychodiagnostika od 150 €
Komplexná psychodiagnostika (v cene je samotné vyšetrenie bez ohľadu na počet hodín, písomná správa, konzultácia výsledkov) 300 €
Vypracovanie písomnej správy z vyšetrenia 60 €
Vystavenie duplikátu správy, osvedčenia 15 €
Nácvik relaxácie (30 min.) 40 €
Individuálna supervízia pre pomáhajúce profesie 50 €
Storno za zrušené dohodnuté stretnutie (menej ako 24 h.) plná suma