ikony-kreslene-12

Klinická psychológia

Ponúkame klinicko-psychologické vyšetrenie u detí aj dospelých:

  • posúdenie intelektu, kognitívnych funkcií, osobnosti, emotivity, sociálnych kompetencií,
  • diferenciálnu diagnostiku psychických ťažkostí ako sú napríklad depresia, úzkosť, poruchy pamäte, či pozornosti, psychosomatické ťažkosti,
  • diagnostiku pripravenosti na zaškolenie, študijných predpokladov a predpokladov na výkon povolania.

Ako sa pripraviť na vyšetrenie

Vyšetrenia realizujeme pre potreby lekára, alebo lekára špecialistu, na žiadosť rodičov alebo v prípade vlastného záujmu. Na vyšetrenie nepotrebujete mať výmenný lístok. Ideálne je prísť odpočinutý a v dobrom psychickom stave. Prosím ak nosíte okuliare na čítanie, prineste si ich so sebou. Môžete si priniesť aj niečo ľahké na jedenie, pitný režim je zabezpečený v ambulancii. Ak ste už absolvovali psychologické vyšetrenie v minulosti, alebo máte výsledky vyšetrení a nálezy, ktoré súvisia s dôvodom vyšetrenia u nás, prosím prineste ich so sebou k nahliadnutiu. Môžu pomôcť porozumeniu celkovému obrazu ťažkostí.

Cenník 2022

Cenník služieb pre rok 2022. Ambulancia nie je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní, všetky služby sú na priamu platbu.

Úvodné stretnutie (45-50 min.) 50 €
Psychologické poradenstvo, konzultácia, výchovné poradenstvo (50 min.) 50 €
Psychologické poradenstvo, konzultácia, výchovné poradenstvo (do 30 min.) 30 €
Pozorovanie dieťaťa v prirodzenom prostredí (Materská žkola, základná škola, / 45-60 min.) od 50 €
Parciálna psychodiagnostika od 90 €
Komplexná psychodiagnostika (v cene je samotné vyšetrenie bez ohľadu na počet hodín, písomná správa, konzultácia výsledkov) 150 – 200 €
Vypracovanie písomnej správy z vyšetrenia 50 €
Vystavenie duplikátu správy, osvedčenia 10 €
Nácvik relaxácie (30 min.) 30 €
Storno za zrušené dohodnuté stretnutie (menej ako 24 h.) plná suma