Klinicko-psychologické vyšetrenie

Objednajte sa
  Mgr. Zuzana Palenčárová
  Klinická psychologička a psychoterapeutka, odborná garantka

  Ambulancia Leškova 3/A,
  Bratislava

  +421 907 331 401
  palencarova@centrumpsyche.sk

  Venujem sa deťom, dospievajúcim i dospelým klientom.

  Mgr. Nela Szászová
  Psychologička
  a psychoterapeutka

  Ambulancia Leškova 3/A, Bratislava
  Ambulancia Gbelská 8, Záhorská Bystrica
  +421 944 242 485
  szaszova@centrumpsyche.sk

  Venujem sa deťom, dospievajúcim i dospelým klientom.

  Objednať sa
   Mgr. Lýdia Blaho
   Psychologička, psychoterapeutka pod supervíziou

   Ambulancia Leškova 3/A, Bratislava
   +421 944 325 769
   blaho@centrumpsyche.sk

   Venujem sa deťom, dospievajúcim i dospelým klientom.

   Objednať sa
    Mgr. Jana Záchejová
    Psychologička
    a psychoterapeutka

    Ambulancia Gbelská 8, Bratislava – Záhorská Bystrica
    +421 908 837 148
    zachejova@centrumpsyche.sk

    Venujem sa deťom a dospievajúcim klientom.

    Objednať sa
     Čo treba vedieť o vyšetrení?

     Vyšetrenia realizujeme pre potreby lekára, alebo lekára špecialistu, na žiadosť rodičov alebo v prípade vlastného záujmu. Nepotrebujete mať výmenný lístok. Ideálne je prísť odpočinutý a v dobrom psychickom stave. Prosím ak nosíte okuliare na čítanie, prineste si ich so sebou. Môžete si priniesť aj niečo ľahké na jedenie, pitný režim je zabezpečený v ambulancii. Ak ste už absolvovali psychologické vyšetrenie v minulosti, alebo máte výsledky vyšetrení a nálezy, ktoré súvisia s dôvodom vyšetrenia u nás, prosím prineste ich so sebou k nahliadnutiu. Môžu pomôcť porozumeniu celkovému obrazu ťažkostí.

     Pred prvou návštevou

     Prijímame klientov po predchádzajúcom dohovore a na presný čas. K návšteve u nás nepotrebujete mať výmenný lístok. Môžeme sa stretnúť osobne, alebo v online priestore formou dištančného poradenstva a psychoterapie. Výsledkom prvého stretnutia by mala byť spoločná dohoda čo by malo byť cieľom našej spolupráce, za akých podmienok a ako často sa uvidíme.

     Anamnestický dotazník

     Pred prvovu návštevou si prosím so sebou doneste vyplnený anamenstický dotazník.
     Stiahnite si dotazník tu: Anamnesticky dotazník (Súbor PDF, 300 KB)

     Online priestor

     • Naše služby poskytujeme prezenčnou aj dištančnou formou. Po dohode s klientom je možné sa stretnúť aj v online priestore.
     • Na mail Vám pošleme pozvánku do Zoom-u
     • pre Skype účet Centrum Psyché