Video – Stabilizačné techniky

Vzdelávací materiál Národného krízového klinického tímu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky – manažment stresu kritických incidentov v súvislosti s núdzovým stavom (Covid-19)