Category / Videá

    Loading posts...
  • Video – Stabilizačné techniky

    Vzdelávací materiál Národného krízového klinického tímu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - manažment stresu kritických incidentov v súvislosti s núdzovým stavom (Covid-19)