Hygiena rúk – inštrukcie na stiahnutie

Nižšie nájdete PDF súbor na stiahnutie s podrobnými informáciami o hygiene rúk. Leták je spracovaný podľa odborných materiálov Svetovej zdravotníckej
organizácie, Úradu verejného zdravotníctva SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne.