Na známky sa už nazerá inak, no jednotkára chce mať doma každý, hovorí psychologička

Článok bol pôvodne uverejnený na webe www.ta3.com, 3. 2. 2022
Spracovala: Henrieta Mihalková
Rozprávala sa s našou kolegyňou Nelou Szászovou

Debaty o známkach by si rodičia nemali nechávať na poslednú chvíľu. Pre dieťa je najviac stresujúce, ak rodič nevie o tom, čo sa v škole deje, a potom sa to dozvie z vysvedčenia. Stresovým obdobím môže byť aj polročné uzatváranie známok. Ako by mali dospelí reagovať na známky na vysvedčení, a aké odmeny sú najvhodnejšie, sme sa pýtali psychologičky a psychoterapeutky Nely Szászovej z Ambulancie klinickej psychológie a psychoterapie Centra Psyché.

Škola, rodina, ambície. Tlak na to, aby malo dieťa dobré vysvedčenie môže pochádzať z rôznych zdrojov, často si ho môže vytvárať aj samo, napríklad i porovnávaním sa s ostatnými. Nie je ojedinelé, že na dieťa takto tlačia aj rodičia. Szászová odporúča vyhýbať sa akýmkoľvek slovným porovnávaniam.

„Nechať si ich ako rodič pre seba a skôr vnútorne s tým pracovať so zámerom podporiť svoje dieťa. To isté odporúčam aj pedagógom. Pre nikoho nie je príjemné, keď je verejne poukázané na naše nedostatky a nikto nás nepochváli za to, čo nám ide. Dieťa, a vlastne my všetci, potrebujeme len to, aby nás druhí brali takých, akými naozaj sme, s našimi silnými aj slabými stránkami. Vtedy sme najviac schopní naplno rozvinúť svoj potenciál,“ vysvetlila.

O škole bez kriku a stresu

Rozhovory o známkach, výkone a o tom, ako sa dieťaťu v škole darí, by si rodičia nemali nechávať na poslednú chvíľu alebo tesne po vysvedčení. Psychologička odporúča, zaujímať sa priebežne. Bez kriku, stresu, napätia, ktoré situáciu len zhoršia. Naopak, vítané je pokojné prostredie, pomocná ruka a hľadanie spoločného riešenia. „Pre dieťa je najviac stresujúce, ak rodič o tom, čo sa v škole deje nevie, alebo vie málo a zrazu sa to má dozvedieť prostredníctvom vysvedčenia,“ hovorí Szászová.

5 pravidiel na pohodové zvládnutie vysvedčenia:

  • Vysvedčenie je aj výsledkom spolupráce dieťaťa, pedagóga a rodiča.
  • Známky nehovoria nič o tom, aké šikovné je vaše dieťa.
  • Dajte najavo dieťaťu, že ho máte radi a podporujete ho bez ohľadu na vysvedčenie.
  • Neporovnávajte svoje dieťa s inými, ani so svojimi vlastnými očakávaniami.
  • Každé dieťa je výnimočné v niečom inom.

Vtedy sa podľa nej najmä staršie deti, výnimkou nie sú ani tie mladšie, snažia vyhnúť konfrontácii. V horších prípadoch ide o útek z domu. Pri extrémnom strachu si môže dieťa dokonca siahnuť na život. Szászová zdôrazňuje, že žiadne známky a vysvedčenie za to nestoja, a všetko sa dá napraviť. Rodičia by mali podľa nej stáť v náročných situáciách pri dieťati. „Povzbudiť dieťa môžeme slovne, vyjadriť mu podporu, pochvalu, ale aj aj svojimi činmi, našou pripravenosťou s nimi zvládať aj náročnejšie obdobia. Vtedy budú vnímať a cítiť, že to zvládnu aj oni,“ hovorí.

„Vysvedčenie je už len výsledok úsilia dieťaťa. Ak sa dieťa v škole z rôznych dôvodov nemá dobre, má dlhodobo zhoršený prospech, prípadne sa mu zhorší prospech náhle, je viditeľne úzkostné, plačlivé alebo sa škole vyhýba, je potrebné to čo najskôr riešiť s odborníkom,“ zdôraznila Szászová.

Môže to byť aj maličkosť

Osobitnou kategóriou je odmeňovanie za vysvedčenie, podľa psychologičky ide o citlivú záležitosť. „Myslím, že nie je potrebné z toho robiť udalosť roka, ale zároveň snahu a prácu dieťaťa v škole náležite oceniť a pochváliť. Akákoľvek odmena a pochvala, ktorá je myslená s rešpektom a láskou je pre dieťa motivujúca,“ hovorí Szászová s tým, že je na rodičoch, aby zvážili, čo dieťa motivuje, a z čoho má radosť, či už ide o cukráreň alebo výlet. Myslí si však, že by mali byť ocenené všetky deti – „aj tie, ktorým to až tak nevyšlo“. „Pozhovárať sa s dieťaťom o tom, čo by chcelo napraviť a ako im rodič v tom môže pomôcť. Následne ho oceniť a odmeniť aj úplnou maličkosťou za snahu, môže byť pre dieťa len motivujúce,“ zhrnula.

V pravidlách na pohodové zvládnutie vysvedčenia ministerstvo školstva uviedlo, že známky nehovoria nič o tom, aké je dieťa šikovné. Aj podľa Szászovej medzi rodičmi, aj keď nie medzi všetkými, naďalej pretrváva trend, že zo školy treba „nosiť jednotky“.

„Myslím, že mnohí sa naozaj snažia vnímať svoje dieťa nielen cez známky, a zároveň pochopiteľne nechcú, aby školu zanedbávalo. Nájsť medzi týmto rovnováhu je pre každého rodiča náročné. Motivácia dieťaťa na dosahovanie dobrých výsledkov je priamo závislá na tom, aké nároky sa na dieťa kladú, či nie sú príliš vysoko nastavené, a teda či je schopné ich aj dosiahnuť,“ vysvetľuje. Silný tlak na známky môže podľa nej u detí zvyšovať pocity úzkosti, napätia aj stresu. V dôsledku toho sa môže u dieťaťa rozvinúť depresia, úzkostná porucha alebo iné psychické problémy.

Úlohu zohráva aj postoj pedagóga. Rovnako podporný je aj motivujúci a rešpektujúci prístup učiteľa na všetkých stupňoch vzdelávania. „Učiteľ je v škole s dieťaťom každý deň a vie najlepšie dieťaťu učivo vysvetliť, podporiť ho, motivovať a riešiť s ním prípadné ťažkosti v spolupráci s rodičmi,“ dodala.